Εκπαίδευση & Διαπαιδαγώγηση κουταβιών


Συνήθως οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν δίνουν και μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση του κουταβιού τους. Δυστυχώς αγνοούν τον καθοριστικό ρόλο που παίζει, παρότι αποτελεί το θεμέλιο λίθο στην εκπαίδευση του σκύλου.

       Η διαπαιδαγώγηση του κουταβιού καθορίζει τους κανόνες (τι πρέπει, τι μπορεί, τι απαγορεύεται) και τα  όρια (για να μην εξαντληθεί η υπομονή σας).
      Την διαπαιδαγώγηση του έχει άλλωστε ξεκινήσει η μητέρα του, θέτοντας τους δικούς της “σκυλίσιους” κανόνες και όρια (όσα δηλαδή είναι αποδεκτά, επιτρεπτά, και μέχρι ποιου σημείου, από άλλους σκύλους).
      Εσείς παίρνεται στη σκυτάλη για να εντάξετε το κουτάβι στην οικογένειά σας, στην ανθρώπινη κοινωνία.
 Τι είναι η διαπαιδαγώγηση και  πως να λειτουργεί στην    καθημερινότητα μας και γενικότερα στον κόσμο μας.

Η διαπαιδαγώγηση είναι η διαδικασία εκμάθησης του κουταβιού ποιες συμπεριφορές του είναι αρεστές στην καινούργια του κοινωνία – στην οικογένεια, στους ξένους και στο περιβάλλον του.

Ακόμη και αν δεν έχετε ακόμη κουτάβι αλλά πρόκειται να αποκτήσετε είναι καλό να ξέρετε κάποια βασικά πράγματα εκ των προτέρων.

 Πότε ξεκινά η διαπαιδαγώγηση;

Είναι σημαντικό να ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή που το κουτάβι θα φτάσει στο σπίτι σας.